O nás

Motto

Všem, kteří po mě přijdou, radím :
„Nepředělávejte knihu cizí; pište raději vlastní.
Je to práce menší a vděčnější.“

V Protivíně v září 1925, Václav Jakš

K naplnění odkazu významného protivínského rodáka Václava Jakše jsme se vydali v naší činnosti téměř do neznáma, chceme ale zkusit jít vlastní cestou, řídit se vlastními nápady.
Jsme přesvědčeni, že i dnešní „nová doba“ nabízí nové možnosti nejenom ve včelařské praxi, ale i při získávání nových včelařů, v propagaci českého medu a ostatních včelích produktů, v posílení všeobecného povědomí postavení a úlohy člověka v přírodě.
Více než kdy jindy se jeví potřeba získávání finančních prostředků na podporu českého včelařství nejenom z centra, ale i v regionech a krajích, kde žijeme a včelaříme.
Nežene nás zbytečná touha po zviditelnění nebo využití přemíry volného času.
Chceme jen, aby i po nás něco dobrého a užitečného zůstalo.

V Protivíně v srpnu 2011, Josef Rotbauer – předseda o.s.

Kdo jsme

Náš spolek je přímým pokračovatelem občanského sdružení Apicentrum vzdělávání Václava Jakše o.s., které bylo charakterizováno v době založení 10.3.2008 následovně :

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na ochraně přírody a krajiny, zejména v oboru včelařství, v souladu s programem obnovy a rozvoje venkova.
Sdružení vzniklo podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, je právnickou osobou podle českého práva

Nabytím účinnosti Nového občanského zákoníku jsou spolky upraveny v §§ 214 až 302 zák. čís. 89/2012 Sb. ( nového občanského zákoníku ).

Údaje byly zapsané do spolkového rejstříku v oddílu I., vložce číslo 4718, kromě § 120 zák. čís. 89/2012 Sb. dále v §§ 25 a 26 zák. čís. 304/2014 Sb.

Takto vzniklý nový spolek se proto přejmenoval na :

VČELAŘSKÝ SPOLEK APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VÁCLAVA JAKŠE z.s.

Co umíme

Organizovat odborné přednášky a semináře v oboru včelařství pro včelaře i občanskou veřejnost a školy.

Spolupracovat s organizačními složkami Českého svazu včelařů a ostatními subjekty v mikroregionech při zabezpečení různých výročí, výstav, kulturních akcí s propagací včelařství a včelích produktů s využitím audiovizuální techniky.

Být nápomocni při realizaci komunitních plánů sociálních služeb v obcích našeho regionu v oblasti vytváření podmínek pro volnočasové aktivity mládeže, seniory a lidi se zdravotním postižením.

Pomáhat žadatelům při podávání žádostí na podporu včelařství a při zefektivnění jejich práce při chovu autochtonní kraňské včely.

Provádět exkurze v Naučném včelíně se včelami „na živo“ pro děti od 5 do 15 let.

Začínajícím včelařům bez ohledu na jejich věk pomůžeme v počátcích jejich včelařské praxe pořádáním besed a praktických ukázek chovu včel v Naučném včelíně.

Kontakty

Adresa sídla spolku:

Včelařský spolek
Apicentrum vzdělávání Václava Jakše z.s.
Husova 319
398 11 Protivín

IČ : 226 80 306

Prezentace:
www.apiscentrum.cz

Předseda spolku:
Josef Rotbauer
mobil : 603 313 178
e-mail : jo.rot@seznam.cz

Jednatel výk. rady:
Ing. Stanislav Pexídr
mobil : 777 972 630
e-mail : STANISLAV.PEXIDR@seznam.cz

členové výk. rady:
Ing. Jaroslav Herink
mobil 603 239 203
e-mail : jaroslavherink1@gmail.com

JUDR Karel Brückler
mobil : 603 443 445
e-mail : kbruckler@akbruckler.cz

Mgr. Soňa Vachtová
mobil 777 140 303
e-mail : sona.vachtova@gmail.com

Jiří Janoušek
mobil : 723218583
e-mail : jija72@seznam.cz